– Hôm nay (8/3), tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, Chánh văn phòng Bộ sẽ là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trực tiếp phát ngôn hoặc chỉ định người thay thế người phát ngôn. Cán bộ, công chức, viên chức của Bộ GD&ĐT không được nhân danh Bộ GD&ĐT để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT có thể trả lời phỏng vấn, cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực chuyên môn quản lý của đơn vị.

– Hôm nay (8/3), tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, Chánh văn phòng Bộ sẽ là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trực tiếp phát ngôn hoặc chỉ định người thay thế người phát ngôn. Cán bộ, công chức, viên chức của Bộ GD&ĐT không được nhân danh Bộ GD&ĐT để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo quy định này, Người phát ngôn của Bộ GD&ĐT sẽ là ông Phạm Mạnh Hùng – Chánh văn phòng Bộ.

Người phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho cơ quan báo chí trong những vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT. Trong trường hợp cần có ngay ý kiến ban đầu của Bộ GD&ĐT, Người phát ngôn cung cấp thông tin cơ bản cho báo chí chậm nhất 2 ngày, kể từ khi sự việc xảy ra.

Người phát ngôn có quyền từ chối phát ngôn và không cung cấp thông tin cho báo chí nếu vấn đề thuộc bí mật nhà nước, những bí mật thuộc về nguyên tắc và quy định của Đảng, những vấn đề không thuộc thẩm quyền phát ngôn…

Người phát ngôn Bộ GD&ĐT không thông tin về các vấn đề đang nghiên cứu, đang thảo luận hoặc đang xem xét giải quyết và chưa được cấp có thẩm quyền cho phép cung cấp thông tin.

Khi có căn cứ khẳng định báo chí đăng tải thông tin sai sự thật về những lĩnh vực thuộc Bộ GD&ĐT quản lý, Người phát ngôn có trách nhiệm yêu cầu cơ quan báo chí đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT có thể trả lời phỏng vấn, cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực chuyên môn quản lý của đơn vị. Trong trường hợp trưởng đơn vị đi công tác vắng, hoặc theo lĩnh vực chuyên môn sâu thì có thể uỷ quyền cho cấp phó và chịu trách nhiệm về nội dung trả lời phỏng vấn trước pháp luật và Bộ trưởng.

Thanh Châu

Theo vnmedia.vn